مدارک تحصیلی

۱۳۹۳/۰۵/۳۱
تخصص زنان و زایمان

۱۳۸۵/۰۱/۱۹
دکترای حرفه‌ای پزشکی

شماره نظام پزشکی: ۱۰۸۸۹۵

X