شهناز تفنگ چی ها

متخصص بیماری‌های داخلی شماره نظام پزشکی: 42998

مدارک تحصیلی

۱۳۷۷/۰۶/۳۱
تخصص بیماری‌های داخلی

۱۳۷۲/۱۱/۰۱
دکترای حرفه‌ای پزشکی
X