تعرفه خدمات

تعرفه

تومان ۱۵۰۰۰
 • معاینه
 • نظارت
 • تجویز دارو
 • --
 • --
 • --
وقت ملاقات

تعرفه

۱۵۰۰۰
 • معاینه
 • نظارت
 • آزمایش
 • --
 • --
 • --
وقت ملاقات

تعرفه

۱۵۰۰۰
 • معاینه
 • نظارت
 • آزمایش
 • تست
 • ایمپلنت
 • --
وقت ملاقات

تعرفه

۱۵۰۰۰
 • معاینه
 • نظارت
 • آزمایش
 • تست
 • ایمپلنت
 • ویژگی دیگر
وقت ملاقات

با ما تماس بگیرید

X